onsdag 20. mars 2024

Assurandør i PS assuranse - agent for If Skadeforsikring

 1.3.2024 byttet jeg jobb fra Key Account Manager Broker til Assurandør for PS assuranse - agent for If Skadeforsikring. Comeback i mitt gamle marked med bedriftsforsikring og pensjon er dermed et faktum. «Den syngende assurandør» is back 🤩🕺🏼