søndag 25. juli 2021

KAM Broker for If Skadeforsikring

 


Key Account Manager for forsikringsmeglere fra og med 1.8.2021. Profesjonell forsikringsmann siden 1999. Den Syngende Assurandør i 2009-2021, nå Forsikringsmeglerens Venn - «Brokers Only». Spesialiteter: personal/ansvar og Affinity/Allianser. Ta kontakt på 91746162 eller tsw@if.no