lørdag 22. januar 2011

Trå varsomt med parkene. Leder i Moss Avis om flytting av historiske bygninger til Melløsparken


Trå varsomt med parkene. Leder i Moss Avis om flytting av historiske bygninger til Melløsparken

Legg til flere kommentarer på Rabekksaken, slik at den kommer høyere opp på Moss Avis' "Mest kommentert".

Fortsatt venter man på uttalelser fra bystyrets medlemmer vedrørende rasering av Melløsparken

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar